Komora hiperbaryczna wspiera funkcjonowanie dzieci z autyzmem

Tlenoterapia hiperbaryczna jest działaniem wspomagającym terapie w autyzmie. Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci
z autyzmem jest powszechnie stosowana, ponieważ dzieci bardzo dobrze i skutecznie reagują na sesje tlenowe w komorze miękkiej.

Dowodem na skuteczność hiperbarycznej terapii tlenowej w przypadku autyzmu są nie tylko liczne badania, ale również mali pacjenci stosujący tę terapię, ich rodziny i lekarze przez co leczenie zaburzeń autystycznych hiperbarią tlenową staje się coraz bardziej popularne. Za skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w przypadku autyzmu, tak jak w przypadku innych schorzeń neurologicznych, odpowiada zwiększony dopływ tlenu do mózgu, wzmożona angiogeneza czy neurogeneza ale również skuteczne usuwanie toksyn, działanie przeciwzapalne i regeneracyjne na jelita oraz stymulacja produkcji komórek macierzystych.

W wielu przypadkach wzmacniana jest umiejętność mowy, skupiania się, dzieci przyswajają nowe pojęcia i wyrazy. Zaczynają budować dłuższe zdania, poprawia się kontakt wzrokowy, wzrasta zaangażowanie dziecka oraz komunikatywność. Zaczynają lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, są bardziej odporne na stres (zmniejszenie lękliwości i frustracji), mają lepszy apetyt, poprawia się trawienie dzięki lepszej pracy jelit. Obserwuje się ogólną poprawę w funkcjonowaniu, zachowaniu
i kontaktach społecznych dzieci.

Dzięki zastosowaniu terapii hiperbarycznej u pacjentów z autyzmem stwierdzono:

  • lepszy sen
  • zwiększoną koncentrację i uwagę
  • Zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości jelitowych
  • lepszy kontakt z dzieckiem
  • poprawę funkcji językowych
  • zmniejszenie objawów zniechęcenia i drażliwości
  • lepsze radzenie sobie z zadaniami
  • poprawę działania układu immunologicznego (rzadsze infekcje wirusowe)
  • poprawę w obrębie małej i dużej motoryki
  • lepszy nastrój