Celem naszej działalności jest specjalistyczne wspieranie rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia. W codziennej pracy towarzyszymy także rodzinom naszych podopiecznych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i systematycznie podnoszą własne kwalifikacje. Zatrudniona kadra pracuje razem, aby zapewnić jak najlepszą opiekę terapeutyczną i wsparcie rozwoju Dziecka przy współpracy jego bliskich.

Zależy nam na holistycznym podejściu do dziecka, rozwijaniu Jego potencjału i pokonywaniu trudności. Pracę opieramy na ustanowionych metodach terapeutycznych, których skuteczność została potwierdzona badaniami. 

Od ponad dziesięciu lat działamy w Krakowie tworząc zespoły pracujące z najmłodszymi dziećmi z różnorodnymi trudnościami
w rozwoju, z dziećmi w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera, a także z młodzieżą szkolną z wieloraką niepełnosprawnością.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.