Cennik usług

BadanieCena
Badanie psychologiczne (z opisanym wynikiem)650 zł
Badanie ADOS-2800 zł
DiagnozaCena
Diagnoza pedagogiczna (z opisanym wynikiem)450 zł
Diagnoza neurologopedyczna (z opisanym wynikiem)650 zł
Diagnoza logopedyczna (z opisanym wynikiem)550 zł
Diagnoza integracji sensorycznej SI (z opisanym wynikiem)800 zł
Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (ASD)2 500 zł – 3 350 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (z opisanym wynikiem)650 zł
Diagnoza ADHD1 750 zł
Diagnoza obejmuje wywiad i obserwację dziecka – jedno lub dwa spotkania trwające po 50 min
KonsultacjeCena
Konsultacja z psychologiem200 zł
Konsultacja z logopedą140 zł
Konsultacja z neurologopedą200 zł
Konsultacja z fizjoterapeutą140 zł
Konsultacja z psychiatrą (pierwsza wizyta)400 zł
Konsultacja z psychiatrą (kolejna wizyta)200 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej200 zł
Konsultacja z pedagogiem140 zł
Wydanie opinii po konsultacji120 zł
Konsultacja obejmuje wywiad i obserwację dziecka – jedno spotkania trwające 60 min
Terapia indywidualna/grupowaCena
Terapia indywidualna z psychologiem140 zł – 200 zł
Terapia indywidualna z logopedą/neurologopedą140 zł – 200 zł
Terapia indywidualna z pedagogiem140 zł – 160 zł
Terapia indywidualna z fizjoterapeutą140 zł – 200 zł
Terapia indywidualna z terapeuta SI140 zł – 200 zł
Wydanie opinii po zajęciach (minimum po 5 zajęciach)120 zł
Zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych (os 2 do 4 uczestników, 4 zajęcia w miesiącu po 50 min)320 zł/miesiąc
Terapia indywidualna – zajęcia trwają 50 min (cena zajęć jest zależna od kwalifikacji i doświadczenia specjalisty)
Zajęcia grupowe trwają 50 min
Wdrożenie alternatywnej metody komunikacji dla dziecka niemówiącego – alternatywne metody komunikacji AAC np. Picture Exchange Communication System (PECS), Program Językowy Makaton, Oprogramowanie do Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej Mówik (zajęcia 50 min) – 200zł (obowiązkowo cykl spotkań – minimum 5)

Komora hiperbarycznaCena
Komora hiperbaryczna – 1 osoba – 60 min120 zł
Komora hiperbaryczna – 1 osoba – 90 min160 zł
Komora hiperbaryczna – dziecko + rodzic – 60 min150 zł
Komora hiperbaryczna – dziecko+ rodzic – 90 min170 zł
Zniżki:
Przy zakupie 5 zabiegów 5%
Przy zakupie 10 zabiegów 10%