Szczerbik Katarzyna

Właściciel Krakowskiego Centrum Wspierania Rozwoju

mgr zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe: Ekonomia społeczna; Coaching i mentoring

Więcej szczegółów

Nowak Iwona

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Przystanek Poradnia

mgr filologii polskiej w specjalności logopedia, studia podyplomowe: Neurologopedia kliniczna

Więcej szczegółów

Durał Anna

Dyrektor Pedagogiczny Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Przystanek Poradnia

mgr pedagogiki w specjalności pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; Organizacja
i zarządzanie w oświacie

Więcej szczegółów

Adamiec Emilia

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Baran Agnieszka

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Blecharz- Stępniak Olga

mgr fizjoterapii w trakcie przygotowania pedagogicznego

Więcej szczegółów

Bujak Piotr

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel informatyki

Więcej szczegółów

Czerniakowski Jakub

mgr psychologii

Więcej szczegółów

Frendo Dominika

mgr psychologii o specjalności kliniczno-sądowej, studia podyplomowe: Psychodietetyka

Więcej szczegółów

Grybel Kamil

mgr fizjoterapii

Więcej szczegółów

Hałasik Oliwia

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, studia podyplomowe : logopedia

Więcej szczegółów

Kardacka-Gruszka Elżbieta

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog

Więcej szczegółów

Fryt Magdalena

mgr logopedii

Więcej szczegółów

Lebryk Aleksandra

mgr filologii polskiej, logopeda

Więcej szczegółów

Maciejas Edyta

mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii, oligofrenopedagog

Więcej szczegółów

Wróblewska Karolina

mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

Więcej szczegółów