Szczerbik Katarzyna

Właściciel Krakowskiego Centrum Wspierania Rozwoju, Coach i mentor. Prowadzi spotkania coachingowe dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu.

mgr zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe: Ekonomia społeczna; Coaching i mentoring

Więcej szczegółów

Durał Anna

Wicedyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Przystanek Poradnia

mgr pedagogiki w specjalności pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; Organizacja
i zarządzanie w oświacie

Więcej szczegółów

Adamiec Emilia

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Bajorek Karolina

mag Uniwersytet Rzeszowski kierunek fizjoterapia; Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika

Więcej szczegółów

Baran Agnieszka

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Bujak Piotr

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel informatyki

Więcej szczegółów

Czerniakowski Jakub

mgr psychologii

Więcej szczegółów

Fryt Magdalena

mgr logopedii

Więcej szczegółów

Lebryk Aleksandra

mgr filologii polskiej, logopeda

Więcej szczegółów

Maciejas Edyta

mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii, oligofrenopedagog

Więcej szczegółów

Wróblewska Karolina

mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

Więcej szczegółów

Grybel Kamil

Magister fizjoterapii, Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci

Więcej szczegółów

Sitarczuk Natalina

mgr logopedia kliniczna UMCS,
mgr surdologopedia UMCS     

Więcej szczegółów

Sawa Weronika

Psychiatra dziecięcy, Lekarz w trakcie specjalizacji

Więcej szczegółów

Kozłowska Rybak Adrianna

mgr psychologii

Przygotowanie pedagogiczne – metodyka pracy psychologa szkolnego

Więcej szczegółów

Kurnyta Patrycja

mgr psychologii

Przygotowanie pedagogiczne – metodyka pracy psychologa szkolnego

Więcej szczegółów

Zapolnik Magdalena

mgr psychologii

Więcej szczegółów