Szczerbik Katarzyna

Właściciel Krakowskiego Centrum Wspierania Rozwoju

mgr zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe: Ekonomia społeczna; Coaching i mentoring

Więcej szczegółów

Nowak Iwona

Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Przystanek Poradnia

mgr filologii polskiej w specjalności logopedia, studia podyplomowe: Neurologopedia kliniczna

Więcej szczegółów

Durał Anna

Wicedyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Przystanek Poradnia

mgr pedagogiki w specjalności pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; Organizacja
i zarządzanie w oświacie

Więcej szczegółów

Adamiec Emilia

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Baran Agnieszka

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Więcej szczegółów

Bujak Piotr

mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel informatyki

Więcej szczegółów

Czerniakowski Jakub

mgr psychologii

Więcej szczegółów

Fryt Magdalena

mgr logopedii

Więcej szczegółów

Lebryk Aleksandra

mgr filologii polskiej, logopeda

Więcej szczegółów

Maciejas Edyta

mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii, oligofrenopedagog

Więcej szczegółów

Wróblewska Karolina

mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

Więcej szczegółów

Bajorek Karolina

mag Uniwersytet Rzeszowski kierunek fizjoterapia; Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika

Więcej szczegółów

Sitarczuk Natalina

mgr Logopedia kliniczna UMCS,
mgr surdologopedia UMCS     

Więcej szczegółów

Ukończone szkolenia:

  • Kurs PJM (Polski Język Migowy) I stopnia – Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów,
  • Wykorzystanie masażu Shantala w terapii logopedycznej. Rola stymulacji dotykowej w rozwoju dziecka – Lubelski Odział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
  • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom I.