Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – wsparcie osób z problemami w porozumiewaniu się

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to sposoby na to, aby ułatwić komunikacje z otoczeniem osobom, u których mowa nie rozwinęła się lub jest rozwinięta na niedostatecznym poziomie, a także u tych osób, u których komunikacja werbalna jest niezrozumiała ze względu na trudności artykulacyjne, tak, aby mogły wyrażać swoje potrzeby, preferencje, myśli, opinie oraz nawiązywać relacje z innymi ludźmi. W alternatywnych i wspomagających metodach komunikacji wykorzystujemy gesty i znaki graficzne, które mają swoje ustalone wcześniej znaczenie. Znajomość i używanie symboli graficznych i manualnych (gestów) sprawia, że osoby z problemami w komunikowaniu się są zrozumiane oraz stają się mniej wykluczone i łatwiej jest im utrzymywać właściwe relacje międzyludzkie.

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji – dla kogo będą przydatne

To metody porozumiewania się najczęściej stosowane w przypadku osób z porażeniem mózgowym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym czy u osób po przebytym udarze mózgu. Z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej mogą korzystać zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby dorosłe. Szukając dla dziecka lub osoby dorosłej najwłaściwszej metody warto zgłosić się do specjalisty, który dopasuje ją na podstawie przeprowadzonego wywiadu i diagnozy umiejętności.

Metody alternatywne i wspomagające porozumiewanie się – jakie można wyróżnić

Wyróżnia się trzy rodzaje znaków stosowanych w alternatywnych i wspomagających metodach porozumiewanie się. Jednym z nich jest system znaków manualnych, który może opierać się na gestach (np. system Makaton) bądź na języku migowym. Ten rodzaj stosowany jest u osób, które nie mają dodatkowo problemów związanych z motoryką. Kolejny rodzaj to znaki graficzne (zdjęcia, obrazki, symbole, rysunki, pismo), z którego najczęściej korzystają osoby z autyzmem. Ostatni rodzaj to system znaków przestrzenno-dotykowych, takich jak miniatury, dostosowane przedmioty.

Dobór właściwej metody

Nie ma jednej uniwersalnej metody, która sprawdzałaby się w przypadku każdej osoby i każdego zaburzenia. Właśnie dlatego tak ważne jest dopasowanie jej indywidualnie. Za alternatywne i wspierające metody uznaje się także te, które wiążą się z rozwojem technologii, czyli na przykład syntezatory mowy, aplikacje instalowane na tablecie, telefonie oraz komputery z ekranami dedykowali, które ułatwiają szybkie porozumiewanie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *