Dzieci w spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu

Autyzm jest złożonym spektrum zaburzeń rozwojowych, które wpływają na sposób postrzegania i funkcjonowania osoby. Dla wielu dzieci z autyzmem świat może być jak nieznany labirynt pełen wyzwań, a codzienne sytuacje, które dla innych mogą wydawać się banalne, mogą wywoływać u nich lęk i niepewność.

Autyzm to złożony i różnorodny zespół zaburzeń rozwojowych, które wpływają na percepcję, interakcje społeczne, komunikację oraz zachowania jednostki. To niejednorodne spektrum, które obejmuje różne stopnie nasilenia i charakteryzuje się wieloma różnymi cechami. Dzieci i osoby dorosłe z autyzmem mogą mieć trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w rozumieniu społecznych oczekiwań i norm, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz w regulacji emocji. Mogą również wykazywać powtarzalne i ograniczone zainteresowania, stereotypowe ruchy ciała oraz nadwrażliwość lub podwrażliwość sensoryczną.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – przywiązanie do rutyn

W zdecydowanej większości przypadków autyzm przejawia się w ramach 3 głównych symptomów. Jeden z nich obejmuje relacje społeczne, drugi objaw dotyczy zaburzeń w komunikowaniu się, w tym również w późnym opanowaniu mowy lub jej brak, a trzeci aspekt dotyczy przejawiania sztywnych, powtarzalnych zachowań czy zainteresowań. W sytuacji, gdy diagnoza autyzmu Kraków potwierdzi, że te objawy dotyczą omawianego zaburzenia, może okazać się, że zmiany, z którymi spotyka się dziecko z autyzmem, wzbudzają u niego niepokój. Często dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykazują lęk nawet przed najdrobniejszymi zmianami. Preferują rutynę i codzienne nawyki, źle znosząc przy tym wszelkie odstępstwa od takich powtarzalnych czynności. Może to dotyczyć nawet najdrobniejszych zmian, takich jak zmiana trasy powrotnej ze szkoły. W rezultacie strach dziecka z autyzmem może przejawiać się na wiele sposobów. Przykładowe z nich to smutek, złość czy bunt. Zmiany są nieodłączną częścią życia, dlatego warto pracować nad tą kwestią.

Dzieci z autyzmem często potrzebują stałego i przewidywalnego planu dnia

Nagłe zmiany w harmonogramie czy niespodziewane wydarzenia mogą sprawiać, że dzieci czują się zagubione i niepewne. Dla dzieci z autyzmem kluczowe jest zapewnienie im jak najwcześniejszej interwencji i wsparcia. Wczesna diagnostyka i interwencje terapeutyczne, mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, społecznych i samodzielnego funkcjonowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *